1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

285263698_2118867774953480_7767453583538381586_n.jpg

1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป
ประชาชนในพื้นที่อำเภอพนมไพร
ATK มีผลบวก (+) สามารถเข้าระบบการรักษา
ได้ที่ รพ.สต. ในพื้นที่ของท่าน
ในรูปแบบผู้ป่วยนอกร่วมกับการแยกกักตัวที่บ้าน (Outpatiet with Self Isolation หรือ OP Self)
- มีผลตรวจ ATK +
- ผู้ป่วยติดต่อรับบริการได้ที่ รพ.สต.
- ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว (ไม่มีอาการ อาการน้อย) ได้รับยาตามอาการที่ รพ.สต. ใน 24 ชั่วโมง
- แยกกักรักษาที่บ้าน
- ประเมินติดตามอาการวันละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 2 วัน
- กรณีมีอาการเปลี่ยนแปลงจะได้รับการประสานส่งต่อไปยังโรงพยาบาล
“ ATK+ อุ่นใจ รักษาได้ใกล้บ้าน”
หมายเหตุ :
- กรณีสิทธิข้าราชการ /ประกันสังคม /รัฐวิสาหกิจ
/ อปท. ขอให้เข้ารับบริการในโรงพยาบาล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
- รพ.สต.ใกล้บ้านท่าน
- สายด่วนโควิด -19 โทร 086 3349344
- กล่องข้อความเฟซบุ๊ก รพ.พนมไพร
----------------------
31/5/2565