การตรวจคัดกรองสุขภาพแบบบูรณาการแก่ประชาชนชาวอำเภอพนมไพร อายุระหว่าง 30-75 ปี

9989.jpg

เริ่มแล้ววันนี้ วันแรก การตรวจคัดกรองสุขภาพแบบบูรณาการแก่ประชาชนชาวอำเภอพนมไพร
อายุระหว่าง 30-75 ปี
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม
วันที่ 1-31 กรกฏาคม 2565
ณ รพ.พนมไพร
ตรวจ 5 มะเร็ง & วัณโรค
1. มะเร็งตับและท่อน้ำดี
2. มะเร็งลำไส้ใหญ่
3. มะเร็งปากมดลูก
4. มะเร็งเต้านม
5. มะเร็งช่องปาก
6. วัณโรค
ให้บริการ
เวลา 08.00 - 16.00 น.
แก่กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดและได้รับการนัด
ณ อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์
ทุกวันราชการ ตลอดเดือนกรกฎาคม
???? 1 กรกฎาคม 2565 ????
ข้อมูล : นีรนุช เสียงเลิศ
ภาพ : วิชาญ เอี่ยมรัศมีกุล
ข่าว : วรรณิดา จันทไทย