ประวัติโรงพยาบาล

ประวัติความเป็นมา

อำเภอพนมไพร มีนามเดิมว่า "พนมไพรแดนมฤค" แปลศัพท์ตามตัวว่า เขาป่าแดนกวาง หมายความว่าเป็นเมืองที่ตั้งอยู่โดยมีป่าดงแวดล้อม เป็นที่อยู่ของกวางและสัตว์ป่านานาชนิด แต่ปัจจุบันนี้ป่าดงเหล่านั้นได้ถูกตัดฟันโค่นลงสร้างเป็น สวนไร่นาเกือบหมด เดิมหมู่บ้านที่ตั้งที่ว่าการอำเภอพนมไพร จนมีชื่อว่า บ้านเมืองแสน แต่ผู้คนส่วนใหญ่เรียก เมืองแสนล้านช้าง

สภาพภูมิศาสตร์

ที่ตั้ง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดร้อยเอ็ด ห่างจากอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ประมาณ 68 กม. และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 573 กม.อำเภอพนมไพรมีพื้นที่ 485.96 ตร.กม. อัตราส่วนประชากร 151 คนต่อพื้นที่ 1 ตร. กม.
เนื้อที่ รพ. พนมไพร จำนวน 38 ไร่ ( ที่ราชพัสดุ )
เขตการปกครอง จำนวนตำบล 13 ตำบล ( เทศบาล 1 แห่ง , อบต. 13 แห่ง ) จำนวนหมู่บ้าน 160 หมู่บ้าน 16,366 หลังคาเรือน
ทิศเหนือ อำเภอเมืองยโสธร มีลำน้ำชีเป็นแนวแบ่งเขต
ทิศใต้ อำเภอโพนทราย อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอหนองฮี
ทิศตะวันออก อำเภอมหาชนะชัย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
ทิศตะวันตก อำเภออาจสามารถ อำเภอสุวรรณภูมิ

ประวัติการก่อตั้งโรงพยาบาลพนมไพร

โรงพยาบาลพนมไพร เดิมเป็นสุขศาลาเมื่อประมาณ ปี 2483 และได้รับการยกฐานะตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัยเมื่อ ปี 2516 และเมื่อปี 2518 กรมอนามัยเห็นว่าอำเภอพนมไพรมีประชากรเพิ่มมากขึ้น จึงได้ยกระดับเป็นโรงพยาบาลอำเภอขนาด 10 เตียง ปี 2525 ชาวอำเภอพนมไพร ได้ยื่นคำร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดในด้านความเดือดร้อนเรื่องความเจ็บป่วย ต้องการให้ทางราชการขยายสถานบริการโรงพยาบาลออกเป็น 30 เตียง เพื่อจะได้ให้บริการรักษาพยาบาลได้มากขึ้น จึงได้จัดหาที่ราชพัสดุของโรงพยาบาลพนมไพร เนื้อที่ 38 ไร่ 3 งาน 87 ตารางวา ห่างจากถนนพนมไพร - ร้อยเอ็ด 150 เมตร ได้เริ่มสร้างโรงพยาบาลใหม่เมื่อปี 2525 และเปิดทำการเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2526