1. รายงานงานการประชุม คณะกรรมการ ตาสับประรดสดใสใส่ใจด้านทุจริต โรงพยาบาลพนมไพร ครั้งที่ 1/2561 Download File

2. สรุปผลการวิเคราะห์การป้องก้อนปราบทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2560 Download file

3. ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน Download file