สมัครวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ถึง 17 พฤษภาคม 2562 ได้ที่ http://www.pnphos.net/run/