ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เรื่อง การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา นั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตามรายละเอียด โดยสามารถ download ได้ที่นี่ โดยขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกที่มีรายชื่อตามประกาศ เข้ารายงานตัว ณ ห้องประชุมจรัส สุวรรณเวลา ชั้น 4 อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลพนมไพร เบอร์ 043591321 ต่อ 4304