Uncategorised

      ด้วย โรงพยาบาลพนมไพร ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ประจำปี 2560 จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา รับสมัครสอบระหว่าง 11 กรกฏาคม 2560 ถึงวันที่ 18 กรกฏาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30น. (เว้นวันหยุดราชการ) จึงขอประกาศผลการคัดเลือกตามเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเพิ่มที่นี่


 

ด้วย โรงพยาบาลพนมไพร ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ประจำปี 2560 จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 11 กรกฏาคม 2560 ถึงวันที่ 18 กรกฏาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30น. (เว้นวันหยุดราชการ) จึงขอประกาศผลการคัดเลือกตามเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเพิ่มที่นี่


 

       ตามที่ โรงพยาบาลพนมไพร ประกาศรับสมัครบุลคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ประจำปี 2560 จำนวน 2 ตำแหน่ง ตำแหน่งที่จะรับสมัคร จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา รับสมัครสอบระหว่าง 12 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 21 เมษายน 2560 และกำหนดสอบคัดเลือก ในวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 8.30 เป็นต้นไป สถานที่ ณ ห้องประชุมปิติ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพนมไพร ลงวันที่ 11 เมษายน 2560 นั้น จึงขอประกาศผลการคัดเลือกตามเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเพิ่มที่นี่