ข่าวประชาสัมพันธ์

271035579_2001656423341283_5576286616507314206_n.jpg

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร

เนื่องจากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีจำนวนเพิ่มขึ้น และอยู่ในระหว่างการเร่งควบคุมการแพร่กระจายโรค
อ่านเพิ่มเติม...

270966270_2000770253429900_849978350375100599_n.jpg

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร

เนื่องจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมไพรติดเชื้อ
โควิด-19 มีจำนวนเพิ่มขึ้น และผู้ติดเชื้อภายนอก
ยังมีเพิ่มเติมขึ้นอีก

อ่านเพิ่มเติม...

344582.jpg

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร
เปิดบริการวัคซีนโควิด-19 แบบ Walk in
ยื่นบัตรประชาชน หรือบัตรที่แสดงตน เข้ารับบริการได้เลย ไม่ต้องจอง !!!

หมวดหมู่รอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปของโรงพยาบาล

ข่าวสมัครสอบ