ข่าวประชาสัมพันธ์

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนมไพร รับการตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

444546.jpg

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนมไพร รับการตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมจรัส สุวรรณเวลา ชั้น 4 อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ รพ.พนมไพร

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

.png

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(สำหรับการรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข)

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับ
การรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข (PDPA)

 

 

การตรวจคัดกรองสุขภาพแบบบูรณาการแก่ประชาชนชาวอำเภอพนมไพร อายุระหว่าง 30-75 ปี

9989.jpg

เริ่มแล้ววันนี้ วันแรก การตรวจคัดกรองสุขภาพแบบบูรณาการแก่ประชาชนชาวอำเภอพนมไพร
อายุระหว่าง 30-75 ปี

สายด่วนโควิด-19 รพ.สต. อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

285663412_2119931101513814_6755338867717581678_n.jpg

สายด่วนโควิด-19 รพ.สต.
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

หมวดหมู่รอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปของโรงพยาบาล

ข่าวสมัครสอบ