ข่าวประชาสัมพันธ์

อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงพยาบาลพนมไพร จัดทำโครงการผ้าป่าหนังสือธรรมะ ภายใต้การดำเนินงาน “อำเภอพนมไพร อำเภอเศรษฐกิจคุณธรรมยั่งยืน”ตามนโยบาย “จังหวัดร้อยเอ็ด เมืองคนดี เกษตรศรีอัจฉริยะ” และแผนพัฒนา Bio-Circular-Green Economy (BCG Economy)

จัดพิมพ์ผลงานนิพนธ์ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)
1. หนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย จำนวน 200 เล่ม
2. หนังสือ ธรรมนูญชีวิต พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม จำนวน 2,000 เล่ม
(เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุน หนังสือที่ระลึก /หนังสือธรรมทาน แก่เจ้าภาพผู้สนใจในงานต่างๆ บูชาจัดงานตามเหมาะ)

กำหนดทอดถวายผ้าป่าหนังสือธรรมะ ณ หอประชุมอำเภอพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564
เวลา 08.30 น. ตั้งองค์ผ้าป่า ณ หอประชุมอำเภอพนมไพร
เวลา 09.00 น. พิธีทอดผ้าป่าหนังสือธรรมะ

>> ช่องทางร่วมทำบุญเพิ่มเติม : ท่านสามารถร่วมทำบุญได้โดยบริจาคผ่านธนาคาร (QR Code) ซึ่งเป็นระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ E-Donation) รองรับการบริจาคลดหย่อนภาษีเข้าระบบของสรรพากรโดยอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องเก็บหลักฐานเมื่อจะใช้สิทธิลดหย่อนเงินบริจาค

105390.jpg

ด้วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์ขอนำประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาเช่าเครื่องพร้อมน้ำยาสำเร็จรูปในการตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus DNA เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้ เผยแพร่บนเว็บไซต์และปิดประกาศที่บอร์ดข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลพนมไพร ให้ทราบโดยทั่วกัน Download ได้ที่นี่

หมวดหมู่รอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปของโรงพยาบาล

ข่าวสมัครสอบ