-เนื่องด้วยในวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2553 โรงพยาบาลพนมไพร จะจัดงาน "วันมหิดล ประจำปีพ.ศ. 2553" ขึ้น ตามข่าวที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้วนั้น ในปีนี้โรงพยาบาลพนมไพร ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายพันธมิตรด้านสุขภาพเป็นอย่างดี และมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดย นายแพทย์ภาสกร? ไชยเศรษฐ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจากนายปณิธาน สุนารัตน์ นายอำเภอพนมไพร ในพิธีอันสำคัญของโรงพยาบาลพนมไพรในปีนี้อีกด้วย

ภาพบรรยากาศของงานวันมหิดลประจำปีพ.ศ. 2553

{gallery}mahidol53{/gallery}