ด้วยอำเภอพนมไพร ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ขึ้นทุกปี โดยใช้ชื่อว่า "กีฬาพนมไพรสัมพันธ์" เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้าประชาชน ได้ออกกำลังกาย มีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ในปีนี้โรงพยาบาลพนมไพร ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน โดยใช้ชื่อว่า "โรง'บาลเกมส์" ซึ่งจะจัดแข่งขันระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2554?? รายละเอียด? คลิกที่นี่? ตารางเวลาการแข่งขันกีฬาพนมไพรสัมพันธ์ ประจำปี 2554?? คลิกที่นี่

ภาพบรรยากาศภายในงานกีฬาพนมไพรสัมพันธ์ ครั้งที่ 15? Rhong ' Barn Games

?{gallery}RhongBarn{/gallery}