?โรงพยาบาลพนมไพรได้ผ่านการประเมินและรับรองตามกระบวนการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ?โดยการประเมินจากศูนย์อนามัยที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นแบบอย่างเพื่อการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ความสำเร็จ ระหว่างบุคลากรของโรงพยาบาลทั่วไป กรมอนามัย ??จึงได้จัดประชุมเวทีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับชาติ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 23 ? 25 พ.ค. 2554 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ในการนี้ โรงพยาบาลพนมไพรนำโดยท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมไพร นายแพทย์อดิศร วัฒนวงษ์สิงห์ พร้อมคณะอีก 7 ท่าน จะได้ร่วมรับประทานเกียรติบัตรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ?????ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่? 23 พ.ค. 2554 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

?

ภาพบรรยากาศภายในงาน

{gallery}HPH1{/gallery}