นพ.อดิศร วัฒนวงษ์สิงห์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมไพร เปิดเผยว่า งานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 (R2R) ประจำปี 2554 ภายใต้หัวข้อ "เชื่อมพลังเครือข่าย ขยายคุณค่างานประจำ" จัดโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และภาคีเครือข่าย R2Rซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2554 ณ อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เจ้าหน้าที่โรงพยาบลพนมไพร ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมให้ได้รับรางวัล ดังนี้

  1. รางวัล R2R ดีเด่น 1 เรื่อง ได้แก่ ผลงานเรื่อง "การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเมลิออยโดสิส (Melioidosis) ในหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลพนมไพร" โดย นางสาวกัลญา สุทธิธรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลพนมไพร
  2. การนำเสนอแบบโปสเตอร์ 2 เรื่อง ได้แก่ ผลงานเรื่อง "ปฏิทินมาตรฐานบริการปฐมภูมิ" โดย นางมณฑิรา? สิงหกองกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลพนมไพร และผลงานเรื่อง "ส่งมอบยาผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่รับยาต่อเนื่องที่ รพสต. อย่างไร ได้ใจผู้ให้ ถูกใจผู้รับ" โดย ภก.ภาสกร? รัตนเดชสกุล เภสัชกรชำนาญการ ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลพนมไพร

นพ.อดิศร? วัฒนวงษ์สิงห์ ยังเปิดเผยอีกว่า ในการนำเสนอแบบโปสเตอร์ นางมณฑิรา? สิงหกองกุล ยังได้รับรางวัล Popular Vote จากการนำเสนอแบบโปสเตอร์ในการประชุมครั้งนี้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีผลงานวิชาการอีกหลายฉบับที่ได้รับคัดเลือกเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือ "สังเคราะห์ปัญญาเพื่อการพัฒนา R2R" อีกด้วย

{gallery}r2r54{/gallery}