?ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลพนมไพร กับ 2 รางวัล?

???????? รางวัลมาตรฐานงานสุขศึกษาและพัฒนาคุณภาพ?

?????

?รางวัลสถานบริการสาธารณสุขร่วมลดโลกร้อน

ภาพบรรยากาศในงาน

{gallery}Suk-ka-seuk-saa{/gallery}

??