โรงพยาบาลพนมไพร ออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนบ้านดอนแดง หมู่ 4 ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 21 มิถุนายน 2555

รูปบรรยากาศ ออกหน่วยแพทย์อาสา (พอ.สว.) โรงพยาบาลพนมไพร

{gallery}POSW{/gallery}