?

???????????? นายแพทย์อดิศร? วัฒนวงษ์สิงห์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมไพร ได้ออกประกาศเตือนให้ประชาชนระมัดระวังโรคอุจาระร่วงอย่างแรงในระยะนี้อย่างเต็มที่ หลังจากพบว่า มีประชาชนในตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด?มีอาการท้องร่วงอย่างแรง?ซึ่งเป็นสาเหตุจากการรับประทานอาหาร จึงขอเตือนให้ประชาชนระมัดระวังในเรื่องของความสะอาดของอาหาร น้ำดื่ม และภาชนะในการใส่อาหาร ตลอดจนให้มีการใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ
??????????????นายแพทย์อดิศร ยังได้แนะนำให้ทราบถึงอาการสำคัญ และวิธีป้องกันโรคอุจจาระร่วงอย่างแรงดังนี้ โรคอุจจาระร่วงอย่างแรงเกิดขึ้นจากเชื้อแบคทีเรีย สามารถติดต่อได้โดยการรับประทานอาหาร หรือดื่มน้ำที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนเข้าไป

????????????? อาการที่เกิดขึ้น คือ ถ่ายอุจจาระเป็นน้ำคราวละมาก ๆ โดยไม่มีอาการปวดท้องไปจนกระทั่งมีการถ่ายอุจจาระเหลวเป็นน้ำเหมือนน้ำซาวข้าว อาเจียน มีอาการขาดน้ำและเกลือแร่อย่างรวดเร็ว คือ กระหายน้ำ กระสับกระส่าย อ่อนเพลีย ตาลึกโหล ผิวหนังเหี่ยวย่น ปัสสาวะน้อยหรือไม่มีปัสสาวะ หายใจลึกผิดปกติ ชีพจรเต้นเบาเร็ว อาการเหล่านี้เกิดขึ้นรวดเร็ว ผู้ป่วยจะอยู่ในภาวะช็อก หมดสติ เนื่องจากเสียน้ำ สำหรับในรายที่มีอาการรุนแรงอาจถึงแก่ความตายในเวลาอันรวดเร็ว ถ้าไม่ได้รับการรักษาทันท่วงที
?????????????วิธีการป้องกันโรคอุจจาระร่วงอย่างแรง 8 ข้อ คือ
  1. งดรับประทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ เช่น ลาบ หลู่ ยำ ก้อย ฯลฯ
  2. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ๆ และร้อน อย่าซื้อหรือรับประทานอาหารที่มีแมลงวันตอม
  3. อาหารถุง อาหารที่เหลือค้างมื้อก่อนนำมารับประทานควรอุ่นให้เดือดทุกครั้ง
  4. ควรดื่มน้ำสะอาด หรือน้ำต้มสุก
  5. ถ่ายอุจจาระลงในส้วมที่ถูกสุขลักษณะ
  6. รักษาสุขภาพอนามัยส่วนบุคคลและส่วนรวม คือล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนปรุงอาหาร ก่อนรับ ประทานอาหาร หลังออกจากห้องน้ำห้องส้วม และควรตัดเล็บมือให้สั้นเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค
  7. นำขยะมูลฝอยจัดใส่ถังขยะปิดฝาให้มิดชิด และกำจัดขยะโดยการฝัง หรือเผา
  8. ในโรงงาน หรือบ้านที่มีการจัดงานทำบุญต่าง ๆ ที่มีการจัดเลี้ยงอาหารคนจำนวนมาก ควรระมัดระวังในเรื่องความสะอาด การปรุงอาหาร และน้ำดื่ม