นพ.อดิศร วัฒนวงษ์สิงห์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมไพร เปิดเผยว่า งานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 5 (R2R) ประจำปี 2555 ภายใต้หัวข้อ "วิถี R2R: เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร" จัดโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และภาคีเครือข่าย R2Rซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2555 ณ อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เจ้าหน้าที่โรงพยาบลพนมไพร ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมให้ได้รับรางวัล R2R ดีเด่น 1 เรื่อง ในกลุ่มงานบริการสนับสนุนบริการ และบริหาร ได้แก่ ผลงานเรื่อง "ระบบยาคุณภาพที่เรียบง่ายด้วย?IT?ในการบริการผู้ป่วยใน โรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด" โดย ภก.ภาสกร? รัตนเดชสกุล และคณะ

นพ.อดิศร? วัฒนวงษ์สิงห์ ยังเปิดเผยอีกว่า ในงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ CUP พนมไพร-หนองฮี ยังได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการให้ได้รับรางวัล R2R ดีเด่นอีก 1 เรื่อง คือ เรื่อง "จดหมายถึงคนที่รัก และห่วงใยเสมอ" โดยนางสุเพ็ญณี ส่งเสริม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนแดง จังหวัดร้อยเอ็ด


{gallery}r2r55{/gallery}