โรงพยาบาลพนมไพรโดยกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนและฝ่ายเภสัชกรรมชุมชนได้จัดประชุมพัฒนาครูอนามัยและแกนนำ นร.อย.น้อย จากอำเภอพนมไพรและหนองฮี จำนวน 85 คน ในวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ณ ศาลาวันมหิดล Download เอกสาร/นำเสนอ/และภาพการอบรม