ด้วยวันที่ 24 กันยายน 2472 เป็นวันสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก พระผู้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ต่อวงการแพทย์สาธารณสุข การพยาบาล การเภสัชกรรม ทันตศึกษา การประมง กองทัพเรือ และการศึกษาของประเทศเป็นคุณูปการ พระองค์ได้ทรงพระราชทานราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ทะนุบำรุงราชแพทยาลัยโรงพยาบาลศิริราชให้ทันสมัยทรงวางรากฐานให้การแพทย์ของไทยเจริญรุ่งเรือง ทัดเทียมอารยประเทศในปัจจุบัน พระองค์ได้รับถวาย พระสมัญญาภิไธยว่า "พระบิดาแห่งวงการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย"

พระองค์ทรงเป็นปูชนียบุคคลของชาติ ที่พระเมตตาสถิตอยู่ในใจของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า สมควรที่โลก จะรับรู้ และเทิดพระเกียรติพระองค์เป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์การศึกษาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุข โรงพยาบาลพนมไพร ร่วมกับ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้นำชุมชน พ่อค้าประชาชนใน อำเภอพนมไพร และอำเภอหนองฮี ได้จัดงานวันมหิดลขึ้นในวันที่ 24 กันยายน 2555

{gallery}mahidol55{/gallery}