? ?ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตามกรอบอัตรากำลังลูกจ้างประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่คัดเลือก จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

1. คนงาน ประจำศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU) จำนวน 1 อัตรา

ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป (ชั้น 2) โรงพยาบาลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 4359 1321 - 2 ต่อ 105 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ http://www.phanomphrai.net หมายเหตุ ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556 จะทำการปิดรับใบสมัครในเวลา 16.00 น. Download รายละเอียดได้ที่นี่