??ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด จะทำการจำหน่ายครุภัณฑ์เก่าชำรุด เสื่อมสภาพ ของโรงพยาบาลพนมไพร จำนวน 101 รายการ แบ่งออกเป็นเงินบำรุง จำนวน 99 รายการ และเงินงบประมาณ? จำนวน 2 รายการ ตามบัญชีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ Download รายละเอียด ที่นี่