ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง จำนวน?2 ตำแหน่ง 2?อัตรา

ตำแหน่งที่จะรับสมัคร? จำนวน? 2? ตำแหน่ง??2? อัตรา
1.?ยาม ประจำฝ่ายบริหาร? จำนวน?1 อัตรา
2.?ผู้ช่วยเหลือคนไข้? จำนวน?1 อัตรา

ผู้สนใจติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป (ชั้น 2) โรงพยาบาลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด?ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 4359 1321 - 2 ต่อ 105?หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.phanomphrai.net หมายเหตุ ในวันศุกร์ที่?13?กุมภาพันธ์ 2557?จะทำการปิดรับใบสมัครในเวลา 16.00 น.

รายละเอียด ดาว์นโหลด ที่นี่