ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ถึง 23 พฤษภาคม 2557 ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ซึ่งกำหนดสอบคัดเลือกในวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป สถานที่ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 โรงพยาบาลพนมไพร Download รายละเอียด ที่นี่