ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ) จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 7 เมษายน 2558 ถึง 16 เมษายน 2558 ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ลงวันที่ 7 เมษายน 2558 ?ซึ่งกำหนดสอบคัดเลือกในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ?สถานที่ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 โรงพยาบาลพนมไพร

1. ยาม จำนวน 1 อัตรา ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก จำนวน 1 คน ดังนี้

1.1 นายอิฐธิรัตน์ ระโยธี