ข่าวทั่วไป

?

? ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลพนมไพร ที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล ที่จะเข้ารับประกาศนียบัตร ในพิธีเปิดการประชุม HA National Forum ครั้งที่ 13?ในวันที่ 13 มีนาคม 2555 เวลา 15.00 น. ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี?

?ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลพนมไพร กับ 2 รางวัล?

???????? รางวัลมาตรฐานงานสุขศึกษาและพัฒนาคุณภาพ?

?????

?รางวัลสถานบริการสาธารณสุขร่วมลดโลกร้อน

?

? ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลพนมไพร ที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล ที่จะเข้ารับประกาศนียบัตร ในพิธีเปิดการประชุม HA National Forum ครั้งที่ 13?ในวันที่ 13 มีนาคม 2555 เวลา 15.00 น. ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี?รายละเอียด Download ไฟล์ คลิกที่นี่