ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพนมไพร

1.ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 Download

2.แผนปฏิบัติการสาธารณสุข ปี 2562 Download

3.สรุปผลงานตัวชี้วัด ปี 2561 พนมไพร Download

ไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้ หากคุณเห็นหมวดย่อย เนื้อหาอาจอยู่ในนั้น