ข่าวสมัครสอบ

ข่าวสมัครสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างเงินบำรุง(รายวัน)

ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ลงวันที่? 9 กันยายน 2562 เรื่อง การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลพนมไพร จำนวน 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 9 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2562 ซึงกำหนดสอบคัดเลือกในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล และห้องจรัส สุวรรณเวลา อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร มีผู้มีสิทธิ์สอบตามไฟล์แนบรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดที่นี่

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด?
มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)?
ประจำปีงบประมาณ 2562?

ตำแหน่ง?พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา


โดยทำการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 10 - 25 กันยายน 2561??
สอบคัดเลือกใน วันพฤหัสบดีที่? 27? กันยายน? 2561?
Download เอกสาร

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

? ? ? ? ? ?ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตามกรอบอัตรากำลังลูกจ้างประจำปีงบ 2561?
?ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30น. (เว้นวันหยุดราชการ)?รายละเอียดตามเอกสารแนบ


?

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ประจำปี 2560

? ? ? ด้วย?โรงพยาบาลพนมไพร ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ประจำปี 2560 จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา รับสมัครสอบระหว่าง?19 มิถุนายน?2560 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน?2560 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30น. (เว้นวันหยุดราชการ) จึงขอประกาศผลการคัดเลือกตามเอกสารเพิ่มเติมดังนี้?ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเพิ่มที่นี่


?