ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ประกาศรักบสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ซึ่งจะกำหนดสอบคัดเลือกในวันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น 
ทั้งนี้ โรงพยาบาลพนมไพร ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่สอบคัดเลือกจากเดิมเป็นวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. สถานที่ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพนมไพร

 รายละเอียดดาวน์โหลดที่นี่