คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) โรงพยาบาลพนมไพร

ตำแหน่งที่จะรับสมัคร จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

  • พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
  • พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 21 เมษายน 2560

ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเพิ่มที่นี่