คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) โรงพยาบาลพนมไพร

ตำแหน่งที่จะรับสมัคร จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

  • นักวิชาการสาธารณสุข(ประจำ รพ.สต.หนองทัพไทย) จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2560

ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเพิ่มที่นี่


?