? ? ? ? ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 12 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 21 เมษายน 2560 นั้น ?จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก?รายละเอียดดาวน์โหลดที่นี่


?