? ? ? ด้วย?โรงพยาบาลพนมไพร ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ประจำปี 2560 จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา รับสมัครสอบระหว่าง?19 มิถุนายน?2560 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน?2560 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30น. (เว้นวันหยุดราชการ) จึงขอประกาศผลการคัดเลือกตามเอกสารเพิ่มเติมดังนี้?ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเพิ่มที่นี่


?