? ? ? ? ? ?ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตามกรอบอัตรากำลังลูกจ้างประจำปีงบ 2561?
?ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30น. (เว้นวันหยุดราชการ)?รายละเอียดตามเอกสารแนบ


?