ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 
มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 
ประจำปีงบประมาณ 2562 

ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา


โดยทำการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 10 - 25 กันยายน 2561  
สอบคัดเลือกใน วันพฤหัสบดีที่  27  กันยายน  2561 
Download เอกสาร