ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ลงวันที่? 9 กันยายน 2562 เรื่อง การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลพนมไพร จำนวน 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 9 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2562 ซึงกำหนดสอบคัดเลือกในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล และห้องจรัส สุวรรณเวลา อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร มีผู้มีสิทธิ์สอบตามไฟล์แนบรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดที่นี่