ข่าวสมัครสอบ

ข่าวสมัครสอบ

ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 
มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 
ประจำปีงบประมาณ 2562 

ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา


โดยทำการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 10 - 25 กันยายน 2561  
สอบคัดเลือกใน วันพฤหัสบดีที่  27  กันยายน  2561 
Download เอกสาร

      ด้วย โรงพยาบาลพนมไพร ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ประจำปี 2560 จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา รับสมัครสอบระหว่าง 19 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30น. (เว้นวันหยุดราชการ) จึงขอประกาศผลการคัดเลือกตามเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเพิ่มที่นี่


 

           ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตามกรอบอัตรากำลังลูกจ้างประจำปีงบ 2561 
 ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30น. (เว้นวันหยุดราชการ) รายละเอียดตามเอกสารแนบ


 

      ด้วย โรงพยาบาลพนมไพร ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ประจำปี 2560 จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา รับสมัครสอบระหว่าง 29 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30น. (เว้นวันหยุดราชการ) จึงขอประกาศผลการคัดเลือกตามเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเพิ่มที่นี่