ข่าวสมัครสอบ

ข่าวสมัครสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) จำนวน 3 ตำแหน่ง 8 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 16-30 มกราคม 2560?จึงขอประกาศผลการคัดเลือกพร้อมรายละเอียดแนบท้ายประกาศ??Download รายละเอียดได้ ที่นี่


?

? ? ? ?ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประจำปี 2560

ตามที่ โรงพยาบาลพนมไพร ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ประจำปี 2560 จำนวน 3 ตำแหน่ง 8 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 30 มกราคม 2560?

จึงขอประกาศผลการคัดเลือกพร้อมรายละเอียดแนบท้ายประกาศ?
Download รายละเอียดได้ ที่นี่


?

?ตามที่ โรงพยาบาลพนมไพร ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ประจำปี 2560 จำนวน 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 16 ธันวาคม 2559?

จึงขอประกาศผลการคัดเลือกพร้อมรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ตามรายละเอียดต่อไปนี้?


?