ข่าวสมัครสอบ

ข่าวสมัครสอบ

        ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 12 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 21 เมษายน 2560 นั้น  จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก รายละเอียดดาวน์โหลดที่นี่


 

คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) โรงพยาบาลพนมไพร

ตำแหน่งที่จะรับสมัคร จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

  • นักวิชาการสาธารณสุข(ประจำ รพ.สต.หนองทัพไทย) จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2560

ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเพิ่มที่นี่


 

ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ประกาศรักบสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ซึ่งจะกำหนดสอบคัดเลือกในวันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น 
ทั้งนี้ โรงพยาบาลพนมไพร ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่สอบคัดเลือกจากเดิมเป็นวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. สถานที่ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพนมไพร

 รายละเอียดดาวน์โหลดที่นี่

คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) โรงพยาบาลพนมไพร

ตำแหน่งที่จะรับสมัคร จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

  • พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
  • พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 21 เมษายน 2560

ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเพิ่มที่นี่


 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) จำนวน 3 ตำแหน่ง 8 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 16-30 มกราคม 2560 จึงขอประกาศผลการคัดเลือกพร้อมรายละเอียดแนบท้ายประกาศ  Download รายละเอียดได้ ที่นี่