ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด จำดำเนินการจัดจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลพนมไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  Download รายละเอียดได้ที่นี่