ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2562 ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร รายละเอียด Download ได้ที่นี่