เรื่อง ประกาศโรงพยาบาลพนมไพรผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

        ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) โรงพยาบาลพนมไพร จำนวน 6 ตำแหน่ง

ซึ่งกำหนดสอบคัดเลือกในวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล และห้องจรัส สุวรรณเวลา อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร รายชื่อตามเอกสารแนบ Download รายละเอียดได้ที่นี่