ด้วยกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์ขอนำ Flow Chart การให้บริการของโรงพยาบาลพนมไพร เพื่อเผยแพร่อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน เป็นการแสดงความโปร่งใสของการดำเนินงาน และเกิดความโปร่งใสเป็นธรรมในการให้บริการ ผู้รับผิดชอบงานจึงขอ เสนอ Flow Chart การดำเนินงาน รายละเอียด Download ได้ที่นี่