ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง

2. เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ 1 สาย จำนวน 3 เครื่อง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่