โรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์สอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยผู้ที่จะเข้าร่วมการสอบราคาครั้งนี้สามารถติดต่อได้ที่งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ในวัน และเวลาราชการ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือโทรสอบถามได้ที่งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป 043-591321 ต่อ 105