จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำและห้องน้ำผู้พิการรวมทั้งปรับปรุงห้องให้บริการคลินิกทางเดินหายใจ โรงพยาบาลพนมไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารเพิ่มเติม ดาวน์โหลดที่นี่

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำและห้องน้ำผู้พิการรวมทั้งปรับปรุงห้องให้บริการคลินิกทางเดินหายใจ โรงพยาบาลพนมไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดที่นี่

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 6,912 รอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม ดาว์นโหลดที่นี่