จัดซื้อจัดจ้าง

จ้างออกแบบในการติดตั้งระบบไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดไม่น้อยกว่า 200 กิโลวัตต์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติม ดาวน์โหลดที่นี่