จัดซื้อจัดจ้าง

1. เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-Bidding) ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่ 

2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ทันตกรรม ยูนิตทันตกรรม (Dental Units)(Dental Platfrom สำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวและผู้สูงอายุที่ใช้ Wheelchair และ Mobile unit)  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่

3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องตรวจหู ตา Otoscope/Ophthalmoscope(Model:Rl-3858)RIESTER Germany ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่

4.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ Class ll Biologycal Safety Cabinet(ตู้ปลอดเชื้อ Class ll) ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่

5.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องปั่นฮีมาโตคริต ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่

6.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดภายนอกและปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Blood Pressure Digital) ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่

7.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ สำหรับตรวจเด็กแฝด ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่

8.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์วิทยาสตร์การแพทย์ เตียงเฟาว์เล่อร์ 3 ไกร์ ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่

9.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องดูดเสมหะ (Secretion  Suction) ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่

10.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงไฟฟ้าสำหรับดึงคอและหลัง ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่

11.รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจชนิดไบเฟสิก พร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่