ข่าวประชาสัมพันธ์

    จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดไม่ต่ำกว่า 200 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download รายละเอียดได้ที่นี่

 ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)  จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งกำหนดสอบคัดเลือกในวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สถานที่ ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล ชั้น 3 อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร

พนักงานขับรถยนต์  จำนวน 1 อัตรา

1. นายประจักร ชมภูเพชร

2. นายสะอาด คำนัด

Download รายละเอียดได้ที่นี่

    ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตามกรอบอัตรากำลังลูกจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่คัดเลือก จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

1. พนักงานบริการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย) จำนวน 1 อัตรา

2. พนักงานบริการ (งานสนาม) จำนวน 1 อัตรา

ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ ที่งานธุรการกลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น 3) อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 4359 1321 - 2 ต่อ 4304 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ http://www.pnphos.net หมายเหตุ ในวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 จะทำการปิดรับใบสมัครในเวลา 16.00 น. Download รายละเอียดได้ที่นี่

    ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตามกรอบอัตรากำลังลูกจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่คัดเลือก จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา ประกอบไปด้วย

1. พนักงานทำความสะอาด  จำนวน 1 อัตรา

2. พนักงานบริการ (งานสนาม) จำนวน 2 อัตรา

สอบถามรายละเอียด และหรือขอรับใบสมัคร ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันเวลาราชการ โทรศัพท์ 0 4359 1321-2 ต่อ 4304 หรือ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.pnphos.net Download รายละเอียดได้ที่นี่

หมวดหมู่รอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปของโรงพยาบาล

ข่าวสมัครสอบ