ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 10 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2561 ซึ่งกำหนดสอบคัดเลือกในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สถานที่ ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล ชั้น 3 อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร รายละเอียดดาวน์โหลดได้ที่นี่

ทุกความคิดเห็นของท่าน คือการพัฒนาของเรา


 

1.บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ พร้อมโครงการ
2.ขออนุญาตลงเวบไซต์ของโรงพยาบาลพนมไพร เอกสารแนบพร้อมรายละเอียด
3.ระเบียบปฏิบัติการตรวจอัลตราซาวด์ตับโดยพยาบาล เอกสารแนบพร้อมรายละเอียด
4.ระเบียบปฏิบัติการเตรียมภาชนะบรรจุสิ่งส่งตรวจ เอกสารแนบพร้อมรายละเอียด

5.ระเบียบปฏิบัติการเก็บเนื้อเยี่อ(กรณี Case ที่เป็นมะเร็งและได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด) เอกสารแนบพร้อมรายละเอียด
6.ระเบียบปฏิบัติ
การเก็บเนื้อเยี่อ เอกสารแนบพร้อมรายละเอียด
7.ระเบียบปฏิบัติวิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจ เอกสารแนบพร้อมรายละเอียด

8.ระเบียบปฏิบัติการบรรจุสิ่งส่งตรวจ สำหรับการขนส่งตัวอย่างเนื้อเยื่อ เอกสารแนบพร้อมรายละเอียด

9.ระเบียบปฏิบัติการบรรจุสิ่งส่งตรวจ สำหรับการขนส่งตัวอย่าง Serum เอกสารแนบพร้อมรายละเอียด

10.ระเบียบปฏิบัติขั้นตอน 7 ขั้นตอน โครงการพระกรุณาธิคุณฯ เอกสารแนบพร้อมรายละเอียด
11.Flow chart การดำเนินงานคัดกรองมะเร็ง เอกสารแนบพร้อมรายละเอียด
12.วาระประชุมการดำเนินโครงการคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดี เอกสารแนบพร้อมรายละเอียด


 

 

วันรณรงค์โรคเรื้อน วันที่ 16 มกราคม ของทุกปี
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9
ขอเชิญชวนผู้ที่มีอาการผิวหนังเนื้อชา(โรคเรื้อน) ตรวจรักษาฟรี
ระหว่างวันที่ 16-20 มกราคม 2561 ณ โรงพยาบาลพนมไพร และสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

หมวดหมู่รอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปของโรงพยาบาล

ข่าวสมัครสอบ