Who's Online

มี 14 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ระบบงานสารสนเทศ

ข่าวกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานในเครือข่าย

รพ.สต.นาชม
รพ.สต.ดอนแดง
รพ.สต.กุดน้ำใส
รพ.สต.หนองทัพไทย
รพ.สต.หัวนา
รพ.สต.โพธิ์ใหญ่
รพ.สต.วารีสวัสดิ์
รพ.สต.คำแดง
รพ.สต.โพธิ์ชัย
รพ.สต.นานวล
รพ.สต.คำไฮ
รพ.สต.สระแก้ว
รพ.สต.ค้อใหญ่
รพ.สต.ชานุวรรณ
รพ.สต.หนองบัว

Link แนะนำเปิดแล้ว!!! คลินิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลพนมไพร

7878.jpg

*** เปิดแล้ว!!! คลินิกกัญชาทางการแพทย์โรงพยาบาลพนมไพร ***

อ่านเพิ่มเติม...

1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

285263698_2118867774953480_7767453583538381586_n.jpg

1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป
ประชาชนในพื้นที่อำเภอพนมไพร
ATK มีผลบวก (+) สามารถเข้าระบบการรักษา
ได้ที่ รพ.สต. ในพื้นที่ของท่าน

แผนบูรณาการออกหน่วยตรวจสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน ประจำปี 2565 CUP พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

898989.jpg

***กำหนดแผนบูรณาการออกหน่วยตรวจสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน ประจำปี 2565 CUP พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2565- 24 มิถุนายน 2565 ***

สถานการณ์ COVID - 19 อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

284374271_2114761182030806_1668355389840436060_n.jpg

สถานการณ์ COVID - 19 อำเภอพนมไพร
จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลพนมไพร

ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตามกรอบอัตรากำลังลูกจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่คัดเลือก จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา โดยอาศัยอำนาจตาม ข้อ 9 ข้อ 10 ของหลักเกณฑ์ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ Download รายละเอียดได้ที่นี่

1. ตำแหน่งที่จะรับสมัคร จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ประกอบไปด้วย

    1.1 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานการพยาบาล)   จำนวน   1   อัตรา

ปฏิทินผู้อำนวยการ

ปฏิทินกิจกรรม รพ.

แพทย์ประจำโรงพยาบาล

วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมไพร

พิสิทธิ์ จันทร์สาม
นายแพทย์

ประจักร์ มรกตอัมพรกุล
นายแพทย์

มนัสวี เลียงจินดาถาวร
นายแพทย์
ประภารัตน์ น้อยสุวรรณา
แพทย์หญิง

S__7200857.jpg

พีร วิสูตรานุกูล
นายแพทย์

 

 นิธิธาวดี  กวีมูล
แพทย์หญิง

ช่องทางรับข้อเสนอแนะ