กิจกรรม ปั่น-วิ่ง มินิมาราธอน บุญใหญ่บุญบั้งไฟร้อยเอ็ด 2562

ประชาสัมพันธ์
ลงทะเบียนช่างภาพ

นายวิชาญ เอี่ยมรัศมีกุล หน่วยงาน :รพ.พนมไพร ติดต่อ :0801919968 รูปลงทะเบียน
นายยอดเพชร อนุไพรวรรณ หน่วยงาน :เทศบาลตำบลพนมไพร ติดต่อ :0800043996 รูปลงทะเบียน
นาย ศุภกิจ ชัยประภา หน่วยงาน :99sport media creation ติดต่อ :0969249771 รูปลงทะเบียน
วรเมธ สังสนา หน่วยงาน :ช่างภาพอิสระ ติดต่อ :0938312411 รูปลงทะเบียน
นายจักรพงษ์ วันภักดี หน่วยงาน :อบต.วารีสวัสดิ์ ติดต่อ :0864807926 รูปลงทะเบียน
นายวัชระ วรนาม หน่วยงาน :หน่วยกู้ภัยอุดมเวทย์ ติดต่อ :0816018028 รูปลงทะเบียน
ธีรพงศ์ เสนาวงศ์ หน่วยงาน :โสตทัศนศึกษา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ติดต่อ :0882602880 รูปลงทะเบียน
นายศิวกร ผ่านภูวงษ์ หน่วยงาน :ช่างภาพอิสระ ติดต่อ :0983512866 รูปลงทะเบียน
พิชชาธร บุญทา หน่วยงาน :ช่างภาพอิสระ ติดต่อ :0824841507 รูปลงทะเบียน
คมเพชร โพธารินทร์ หน่วยงาน :KruLekPhotography ติดต่อ :0817253079 รูปลงทะเบียน
นายจักรกฤษณ์ อุทก หน่วยงาน :ช่างภาพอิสระ ติดต่อ :0957800942 รูปลงทะเบียน
นายอนุชา เหล่าสิงห์ หน่วยงาน :ช่างภาพอิสระ ติดต่อ :0827571855 รูปลงทะเบียน
นายศักดิ์ธนา คำมุงคุณ หน่วยงาน :ช่างภาพอิสระ ติดต่อ :0621960701 รูปลงทะเบียน
กิตติศักดิ์ อินทรสิทธิ์ หน่วยงาน :ช่างภาพอิสระ ติดต่อ :0894187441 รูปลงทะเบียน
นายภาณุพงษ์ พรมมงคล หน่วยงาน :ช่างภาพอิสระ ติดต่อ :0844284479 รูปลงทะเบียน
นายภานุพงศ์ ศรีคำทิพย์ หน่วยงาน :ช่างภาพอิสระ ติดต่อ :0971657056 รูปลงทะเบียน
อังศุมาลินท์ แก้วประดับ หน่วยงาน :ช่างภาพอิสระ ติดต่อ :0983749899 รูปลงทะเบียน
นายวัชรพงษ์ สังสนา หน่วยงาน :ช่างภาพอิสระ ติดต่อ :0642631767 รูปลงทะเบียน
นายชอบ เศรษฐไตรรัตน์ หน่วยงาน :อ.ชอบสตูดิโอ ติดต่อ :0817291946 รูปลงทะเบียน
นายวีระชล สังสนา หน่วยงาน :โรงพยาบาลพนมไพร ติดต่อ :0896291259 รูปลงทะเบียน
นายสุทธิเกียรติ พื้นแสน หน่วยงาน :อิสระ ติดต่อ :0951925428 รูปลงทะเบียน
ปฐมพงศ์ เศวตศิริ หน่วยงาน :อิสระ ติดต่อ :0637146294 รูปลงทะเบียน
เพชร เสาร์ศรี หน่วยงาน :ช่างภาพอิสระ ติดต่อ :0885951187 รูปลงทะเบียน
นายนัฐพล กุบแก้ว หน่วยงาน :อิสระ ติดต่อ :0972282383 รูปลงทะเบียน
จิรพงษ์​ สินวิวัฒนกุล หน่วยงาน :อิสระ ติดต่อ :0803333911 รูปลงทะเบียน
ออมสิน เพ็ญมาก หน่วยงาน :MagicRun ติดต่อ :0955953361 รูปลงทะเบียน
นาย ทรัพย์สิน เพ็ญมาก หน่วยงาน :MagicRun ติดต่อ :0881009019 รูปลงทะเบียน
ภาสกร ศิลาบุตร หน่วยงาน :ช่างภาพอิสระ ติดต่อ :0918100827 รูปลงทะเบียน
ทินกร กองชัย หน่วยงาน :Magicrun ติดต่อ :0900394993 รูปลงทะเบียน
นายณัฐพล เหล็กกล้า หน่วยงาน :MagicRun ติดต่อ :0878763233 รูปลงทะเบียน
จิรายุทธ นรมาศ หน่วยงาน :- ติดต่อ :0957676786 รูปลงทะเบียน
นายเถลิงศักดิ์ มงคลสินธุ์ หน่วยงาน :อิสระ ติดต่อ :0658825499 รูปลงทะเบียน
สฤษดิ์ วุฒิสาร หน่วยงาน :SaritPhotoRun ติดต่อ :0817171077 รูปลงทะเบียน
นายต้องตา หาดี หน่วยงาน :ช่างภาพอิสระ ติดต่อ :0826090881 รูปลงทะเบียน
พิมลรัตน์ วรรณพัฒน์ หน่วยงาน :"กระชับมิตร" ติดต่อ :0897107848 รูปลงทะเบียน
นางกฤติยาภรณ์ ศรีสัจจา หน่วยงาน :อิสระ ติดต่อ :0813202986 รูปลงทะเบียน
นายประยูร มากมล หน่วยงาน :ts sport ติดต่อ :0947983118 รูปลงทะเบียน
นายวิชชุภัทร์ พันธวงศ์ หน่วยงาน :วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ติดต่อ :0854120714 รูปลงทะเบียน
ติดต่อรับบัตรได้ที่จุดลงทะเบียน ในวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ก่อนเวลา 05.00 น. ณ วัดกลางอุดมเวทย์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
เส้นทาง FunRun 5 กม
JW Player goes here
เส้นทาง minimarathon 10.5 กม
JW Player goes here
เส้นทาง VIP 2 กม

เส้นทาง ปั่นจักรยาน

JW Player goes here

ติดต่อประสานงาน
การลงทะเบียนสมัคร กิจกรรม "วิ่ง-ปั่น บุญใหญ่บุญบั้งไฟร้อยเอ็ด 2562"
วันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2562
ณ วัดกลางอุดมเวทย์ ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
  1. สมัครด้วยตนเองทางออนไลน์ ได้ที่ pnphos.net/run
  2. รับ-ยื่น ใบลงทะเบียนสมัคร
กิจกรรม "วิ่ง-ปั่น บุญใหญ่บุญบั้งไฟร้อยเอ็ด 2562"
  ได้ที่งานหลักประกันสุขภาพ ห้องบัตรช่องที่ 5และ 6
รพ.พนมไพร ชั้น 1 อาคาร 60 ปีจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร
ติดต่อสอบถาม
  ผู้ประสานงานการลงทะเบียน 043 591322 ต่อ 4105
  คุณเสาวภา ภูคงคา /คุณนันท์นภัส โคตรสมบัติ
ผู้ประสานการจัดงาน
  คุณสำอาง สมภักดี - 081 8726680
  คุณสุพัฒน์ ผาริการ - 084 7434486
  คุณยอดเพชร อนุไพรวรรณ - 080 0043996
ผู้ประสานระบบการลงทะเบียนออนไลน์
  คุณวิชาญ เอี่ยมรัศมีกุล - 080 1919968
หมายเหตุ จ่ายเงินกรุณาแนบหลักฐานการจ่ายเงินด้วยนะครับ หากสงสัยติดต่อเจ้าหน้าที่