กิจกรรม ปั่น-วิ่ง มินิมาราธอน บุญใหญ่บุญบั้งไฟร้อยเอ็ด 2562

ประชาสัมพันธ์
ลงทะเบียนช่างภาพ

นายวิชาญ เอี่ยมรัศมีกุล หน่วยงาน :รพ.พนมไพร ติดต่อ :0801919968 รูปลงทะเบียน
นายยอดเพชร อนุไพรวรรณ หน่วยงาน :เทศบาลตำบลพนมไพร ติดต่อ :0800043996 รูปลงทะเบียน
นาย ศุภกิจ ชัยประภา หน่วยงาน :99sport media creation ติดต่อ :0969249771 รูปลงทะเบียน
วรเมธ สังสนา หน่วยงาน :ช่างภาพอิสระ ติดต่อ :0938312411 รูปลงทะเบียน
นายจักรพงษ์ วันภักดี หน่วยงาน :อบต.วารีสวัสดิ์ ติดต่อ :0864807926 รูปลงทะเบียน
นายวัชระ วรนาม หน่วยงาน :หน่วยกู้ภัยอุดมเวทย์ ติดต่อ :0816018028 รูปลงทะเบียน
ธีรพงศ์ เสนาวงศ์ หน่วยงาน :โสตทัศนศึกษา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ติดต่อ :0882602880 รูปลงทะเบียน
นายศิวกร ผ่านภูวงษ์ หน่วยงาน :ช่างภาพอิสระ ติดต่อ :0983512866 รูปลงทะเบียน
นายศิวกร ผ่านภูวงษ์ หน่วยงาน :ช่างภาพอิสระ ติดต่อ :0983512866 รูปลงทะเบียน
นายจักรกฤษณ์ อุทก หน่วยงาน :ช่างภาพอิสระ ติดต่อ :0957800942 รูปลงทะเบียน
ติดต่อรับบัตรได้ที่จุดลงทะเบียน ในวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ก่อนเวลา 05.00 น. ณ วัดกลางอุดมเวทย์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
เส้นทาง FunRun 5 กม
JW Player goes here
เส้นทาง minimarathon 10.5 กม
JW Player goes here
เส้นทาง VIP 2 กม

เส้นทาง ปั่นจักรยาน

JW Player goes here

ติดต่อประสานงาน
การลงทะเบียนสมัคร กิจกรรม "วิ่ง-ปั่น บุญใหญ่บุญบั้งไฟร้อยเอ็ด 2562"
วันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2562
ณ วัดกลางอุดมเวทย์ ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
  1. สมัครด้วยตนเองทางออนไลน์ ได้ที่ pnphos.net/run
  2. รับ-ยื่น ใบลงทะเบียนสมัคร
กิจกรรม "วิ่ง-ปั่น บุญใหญ่บุญบั้งไฟร้อยเอ็ด 2562"
  ได้ที่งานหลักประกันสุขภาพ ห้องบัตรช่องที่ 5และ 6
รพ.พนมไพร ชั้น 1 อาคาร 60 ปีจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร
ติดต่อสอบถาม
  ผู้ประสานงานการลงทะเบียน 043 591322 ต่อ 4105
  คุณเสาวภา ภูคงคา /คุณนันท์นภัส โคตรสมบัติ
ผู้ประสานการจัดงาน
  คุณสำอาง สมภักดี - 081 8726680
  คุณสุพัฒน์ ผาริการ - 084 7434486
  คุณยอดเพชร อนุไพรวรรณ - 080 0043996
ผู้ประสานระบบการลงทะเบียนออนไลน์
  คุณวิชาญ เอี่ยมรัศมีกุล - 080 1919968
หมายเหตุ จ่ายเงินกรุณาแนบหลักฐานการจ่ายเงินด้วยนะครับ หากสงสัยติดต่อเจ้าหน้าที่